Działalność medyczna z zakresie diagnostyki obrazowej

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie działalność medyczna w zakresie diagnostyki obrazowej nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji alarmowych oraz negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Dariusz Stachowiak