Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 124 – Sekretariat/Gabinet pielęgniarki oddziałowej
0 23 697 22 11 wew. 114 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 138 lub 139 – Dyżurka pielęgniarek

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Mariusz Helwich
– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa:
Danuta Żmijewska
– specjalistka pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii

Charakterystyka Oddziału:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczy 4 stanowiska do intensywnego nadzoru i leczenia najciężej chorych.

Praca zespołu Oddziału przebiega dwutorowo:
Oddział Intensywnej Terapii leczy chorych z najcięższymi, odwracalnymi schorzeniami, urazami wielonarządowymi, zatruciami, wstrząsem różnego pochodzenia, niewydolnością oddechową, po ciężkich zabiegach operacyjnych i innych. W ciągu roku leczymy około 120 osób.
Dział Anestezjologii czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta i współuczestniczy w przygotowaniu do operacji. Znieczulamy do wszystkich rodzajów operacji wykonywanych w naszym szpitalu. Rocznie znieczulamy ponad 2500 osób.