Pracownia Histopatologiczna

dr n. med. Piotr Radomski- specjalista patomorfolog

Histopatologia jest działem patomorfologii zajmującym się badaniem i rozpoznawaniem zjawisk mikroskopowych, zachodzących w komórkach oraz tkankach organizmu w przebiegu różnych schorzeń. Wraz z postępem technologicznym możliwości praktycznego wykorzystania histopatologii w diagnostyce wciąż rosną. Dzięki histopatologii możliwe jest wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych, wszelkich zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, a także skuteczność terapii w wielu dziedzinach medycyny. Badania materiału tkankowego (pobranych wycinków, usuniętych narządów lub ich fragmentów) pozwalają histopatologowi rozpoznawać i oceniać stopień zaawansowania chorób nowotworowych, monitorować postęp terapii, pomóc w ustalaniu przez klinicystów terapii spersonalizowanej, co zwiększa skuteczność właściwie dobranych leków. Histopatolog, na podstawie analizy mikroskopowej fragmentów tkanek może wykryć wiele zmian patologicznych zachodzących w organizmie.