CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PORADNI REUMATOLOGICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż planowane jest od 1 grudnia  zawieszenie działalności Poradni Reumatologicznej. SPZOZ Działdowo informuje, że dokłada wszelkich starań aby planowane zawieszenia działalności poradni reumatologicznej było czasowe. Przyczyną są braki kadrowe. Odejście na emeryturę jednego lekarza i konieczność poprawy funkcjonowania poradni rehabilitacyjnej praktycznie pozbawiły…