Informujemy

Po odbiór wyników w Dziale Diagnostyki Obrazowej zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do godziny 15.00 oraz w piątek od godziny 7.30 do godziny 18.00. Wyniki można odbierać osobiście lub po okazaniu upoważnienia.

Informujemy

Od dnia 09 lutego 2023 roku wznawiamy odwiedziny u chorych w oddziałach szpitalnych.