Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że 31 października 2023 roku jest dniem wolnym od pracy. W ten dzień Szpital będzie pracował tak jak w dni świąteczne oraz wolne od pracy.

Dzień Ratownictwa Medycznego

Wszystkim Pracownikom Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego składamy serdeczne podziękowania i wyrażamy ogromne uznania za wykonywaną niełatwą, wymagającą poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania pracę. Życzymy Wam dalszej wytrwałości w misji niesienia pomocy pacjentom. Dyrekcja SPZOZ w Działdowie