Stacja Dializ

Telefony:

Numer bezpośredni 0 23 697 25 44
0 23 697 22 11 wew. 224 – Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 279 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 225 – Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 223 – Dyżurka pielęgniarek, dializy otrzewnowe
0 23 697 22 11 wew. 299 – I sala dializ
0 23 697 22 11 wew. 123 – II sala dializ
0 23 697 22 11 wew. 188 – Sala dializ ostrych
0 23 697 22 11 wew. 238 – Pracownia elektroników
0 23 697 22 11 wew. 140 – Poradnia nefrologiczna

Kierownik Stacji Dializ:
lek. Katarzyna Kulawik
– specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Aleksandra Korzeniewska

Konsultant nefrolog:
prof dr hab. med. Tomasz Liberek

Ilość stanowisk dializacyjnych: 16

Charakterystyka:
Stacja Dializ znajduje się na I piętrze budynku głównego.
Leczymy pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, hospitalizowanych na oddziałach SPZOZ w Działdowie. Dodatkowo wykonujemy dializy gościnne i dializy w trybie pilnym z powodu ostrej niewydolności nerek, zatruć i innych wskazań medycznych.
Obejmujemy opieką pacjentów z powiatów działdowskiego i nidzickiego, w tym mieszkańców z gmin: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Płośnica, Rybno.

Prowadzimy następujące działania medyczne:

  • hemodializa
  • dializa otrzewnowa
  • prowadzenie poradni nefrologicznej


Poradnia Nefrologiczna:
W poradni prowadzeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami nerek, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej choroby nerek. Mamy możliwość leczenia chorych z niedokrwistością, w okresie przed dializacyjnym, preparatami erytropoetyny. Zwiększa to komfort życia pacjentów i spowalnia postęp choroby.
Zgłaszający się do poradni proszeni są o bezpośredni kontakt z lekarzem kierującym lub sekretariatem Stacji Dializ.

Najczęstszą odnotowaną przyczyną przewlekłej niewydolności nerek jest nefropatia cukrzycowa (ok.30% przypadków), przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz nefropatia nadciśnieniowa. Jednym z obowiązków stacji dializ jest przygotowanie pacjentów kwalifikujących się do przeszczepu nerki, zgłoszenie ich do Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczep oraz współpraca z ośrodkami transplantacyjnymi w całej Polsce. Obecnie, w ciągu roku, przeszczepu nowej nerki dokonuje się u średnio pięciu pacjentów Naszej Placówki. Oznacza to, że osoby te nie muszą być już dalej dializowane.

Historia:
Pierwszą hemodializę przeprowadzoną w działdowskim szpitalu wykonano 19 grudnia 1986 roku. Dnia 28 grudnia otwarta została Stacja Dializ z pięcioma stanowiskami do hemodializy, która mieściła się przy Oddziale Intensywnej Terapii. Od 1991 roku Stacja Dializ funkcjonowała jako oddzielny oddział Szpitala na I piętrze budynku głównego. Stacja dializ powstała dzięki staraniom dra Antoniego Koźmińskiego i ówczesnego dyrektora SPZOZ w Działdowie dra Tomira Vitali. Do lipca 2006 roku dr Antoni Koźmiński pełnił funkcję ordynatora Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ. Po odejściu ze Szpitala dra Koźmińskiego działalność Oddziału Nefrologicznego została wstrzymana z pozostawieniem Stacji Dializ. Obecnie funkcję Kierownika Stacji Dializ pełni lek. Katarzyna Kulawik. Nadzór nefrologiczny w formie konsultacji pełnią: dr hab. med. Tomasz Liberek. Oddziałową Stacji Dializ jest mgr Aleksandra Korzeniewska. w ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Stacja Dializ SPZOZ w Działdowie leczyła około 600 stałych pacjentów. Z grupy tej około 110 osób zostało zakwalifikowanych i poddanych zabiegowi przeszczepienia nerki.