Oddział Dziecięcy

Telefony

0 23 697 22 11 wew. 103 – Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 221 – Gabinet ordynatora
0 23 697 22 11 wew. 222 – Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 202 lub 203 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 105 lub 106 – Dyżurka pielęgniarek


Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Bożena Dąbrowska-Borawska – specjalista pediatrii
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

lek. Marzena Węcławska – specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Irena Leśniewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Dorota Michalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Ilość łóżek: 15

Charakterystyka Oddziału

Oddział Dziecięcy znajduje się na I piętrze budynku głównego szpitala. Hospitalizujemy dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 18 lat.

Oddział Dziecięcy dysponuje 15 łóżkami dla chorych dzieci. Posiadamy także 15 łóżek dla opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego, tak więc rodzic lub opiekun może przebywać z dzieckiem przez cały pobyt w Szpitalu.

Opiekun przebywający na Oddziale oraz dzieci starsze zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pobytu.


Udzielanie informacji o stanie zdrowia:
Informacje o stanie zdrowia dzieci przebywających na Oddziale udzielane są:
– podczas wizyt lekarskich (opiekunkom przebywającym z dziećmi na Oddziale)
– codziennie w godzinach 10:00 – 13:00 w Gabinecie Lekarskim przez lekarzy prowadzących i ordynatora
– na bieżąco, przez lekarzy dyżurnych

Odwiedziny:
Odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach od 12:00 do 19:00. Do jednego dziecka jedna osoba odwiedzająca w jednym czasie.
Oddział dysponuje salą zabaw i stołówką. W rankingu „Rzeczpospolitej”, w 2002 roku, Oddział Dziecięcy w SPZOZ w Działdowie zajął I miejsce wśród oddziałów dziecięcych w województwie warmińsko-mazurskim.