Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik MLD:
mgr Krystyna Bałycz
nr tel. 23 697 22 11 (wew.) 275

Z- ca kierownika MLD:
mgr Paulina Olko
nr tel. 23 697 22 11 (wew.) 274