Informacje dla pacjenta

Informacja od Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Oddziale Psychiatrycznym w Działdowie

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Regulamin Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie (zasady i zadania funkcjonowania SOR)

Laboratorium


Pacjenci, wykonujący badania prywatnie proszeni są o pozostawienie kontaktu telefonicznego (w przypadku uzyskania wyniku wyniku wysoce patologicznego Pacjent jest o tym telefonicznie informowany). W przypadku badań wykonywanych na podstawie skierowania, o wysoce patologicznych wynikach informujemy lekarza zlecającego badania.

PRZYJĘCIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Materiał do analizy laboratoryjnej przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w Punkcie Pobierania Materiału Laboratoryjnego (szpital/parter/gabinet nr 30) w godzinach od 7:15 do 10:00.

UWAGA!
Materiał do analizy laboratoryjnej od pacjentów posiadających skierowania opatrzone formułą CITO lub PILNE, przyjmowany jest całodobowo bezpośrednio w Laboratorium Analiz Lekarskich (I piętro Szpitala).

WYDAWANIE WYNIKÓW

Wyniki badań można odebrać w Laboratorium Analiz Lekarskich (I piętro Szpitala) następnego dnia po pobraniu od godziny 14.00.

UWAGA!
OSOBA ODBIERAJĄCA WYNIKI BADAŃ W LABORATORIUM POWINNA OKAZAĆ DOWÓD, POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ, BĄDŹ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU (karteczkę z pieczątką laboratorium, datą pobrania materiału oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta).

Istnieje możliwość elektronicznego sprawdzenia wyników badań.
Podczas oddawania materiału w Punkcie Pobrań Materiału Laboratoryjnego należy podać swój adres e-mail. Następnie wejść na stronę: http://portal.spzoz-dzialdowo.pl, w zakładkę e-BADANIA. Podczas pierwszego logowania należy utworzyć NOWE HASŁO, następnie podać adres e-mail taki jak w Punkcie Pobrań i swój nr PESEL. Program wygeneruje nowe hasło i wyśle na pocztę. Aby się zalogować należy wejść w zakładkę LOGOWANIE i wpisać swój adres e-mail, nr PESEL oraz nowe hasło.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

Krew:

 • na czczo (od 10 do 12 godzin od ostatniego posiłku);
 • przed badaniem nie zaleca się radykalnej zmiany diety;
 • nie wolno spożywać alkoholu;
 • przed badaniem zaleca się kilku minutowy odpoczynek;
 • należy pobierać krew przed zażyciem porannej dawki leków (koniecznie trzeba zapytać lekarza prowadzącego, czy nie ma przeciwwskazań);

Przygotowanie do doustnego testu obciążenia glukozą:

 • na czczo;
 • dzień przed badaniem nie można spożywać słodyczy;
 • ostatni posiłek powinien być do godziny 19;
 • na badanie przychodzimy z zaleconą przez lekarza dawką glukozy kupioną w aptece, wodą niegazowaną oraz kubkiem plastikowym.

Mocz na badanie ogólne:

 • unikać wysiłku fizycznego;
 • dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej;
 • nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji;
 • mocz powinien być pobrany do jednorazowego pojemnika zakupionego w aptece;
 • laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.);
 • mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających;
 • badanie ogólne moczu należy wykonywać w pierwszej porannej próbce moczu pobranej z tzw. środkowego strumienia. Podczas pobierania materiału pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 – 100 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik należy dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta. Na pojemniku zanotować godzinę pobrania materiału;
 • pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie;

Dobowa zbiórka moczu:

 • przed wykonaniem badania pacjent powinien przygotować czyste naczynie o objętości
 • 2-3 litrów, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem i podziałką;
 • zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 6:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie;
 • pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety;
 • kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika;
 • podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu;
 • pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta;
 • pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Posiew moczu (próbkę można dostarczyć bezpośrednio do bakteriologii (w budynku Sanepidu) lub do Punktu Pobrań):

 • mocz pobiera się do specjalnego sterylnego, plastikowego pojemniczka (dostępny do kupienia w aptece);
 • mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła) NIE WYCIERAĆ!
 • pożądane jest pozyskanie moczu z tzw. środkowego strumienia, bezpośrednio do otwartego przed pobraniem pojemniczka;
 • nie wolno otwierać pojemnika zbyt wcześnie, ani odkładać zakrętki w przypadkowe miejsce;
 • dostarczenie moczu do pracowni bakteriologicznej powinno odbyć się w możliwie najkrótszym czasie ? do 1 godziny od pobrania w temperaturze pokojowej (20?C);
 • jeśli nie można pobranego moczu dostarczyć od razu (w ciągu 1 godziny) do laboratorium należy go wstawić do lodówki;
 • UWAGA! Mocz na posiew powinien być pobrany przed podaniem pierwszej dawki leku, stosowanego w leczeniu choroby nerek czy dróg moczowych.  Należy również zachować odstęp pomiędzy ostatnią dawką antybiotyku lub sulfonamidu, a datą kontrolnego pobrania moczu na posiew (od 2 do 7 dni);
 • do laboratorium należy przekazać próbkę moczu na posiew w ilości około 50-100 ml;
 • pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta;
 • mocz od dziecka pobrany do woreczka należy dostarczyć do laboratorium w woreczku,
 • nie wolno przelewać do pojemnika.

Kał:

 • przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy;
 • kał należy oddać do czystego, wyparzonego naczynia (np.: nocnika);
 • pobrać próbkę kału (grudkę wielkości orzecha laskowego) najlepiej z kilku miejsc zawierających śluz, krew, ropę i umieścić za pomocą szpatułki w specjalnym jałowym pojemniku (dostępny w aptece);
 • pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta;
 • pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie;

Kał na krew utajoną:

 • należy przygotować 3 próbki pobrane z różnych dni (w odstępie od 3 do 5 dni);
 • próbkę należy dostarczyć do laboratorium od razu po pobraniu.

Kał na pasożyty:

 • należy przygotować 3 próbki pobrane z różnych dni (w odstępie od 7 do 10 dni);
 • próbkę należy dostarczyć do laboratorium od razu po pobraniu.

Posiew kału (próbkę można dostarczyć bezpośrednio do bakteriologii (w budynku Sanepidu) lub do Punktu Pobrań):

 • przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy;
 • kał należy oddać do czystego, wyparzonego naczynia (np.: nocnika);
 • pobrać próbkę kału (grudkę wielkości orzecha laskowego) najlepiej z kilku miejsc zawierających śluz, krew, ropę i umieścić za pomocą szpatułki w specjalnym jałowym pojemniku (dostępny w aptece);
 • jeżeli kał jest płynny wielkość próbki powinna wynosić 2-3 ml;
 • pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta;
 • pobieranie kału na posiew wymaga pojemników z podłożem transportowym w przypadku, gdy kał nie może być dostarczony do laboratorium w ciągu 30-50 min;

Kału na Rota/Adenowirusy, Norowirusy, Clostridium difficile:

 • pobrać kał, jak na posiew WYŁĄCZNIE DO POJEMNIKA ZE SZPATUŁKĄ;
 • NIE POBIERAĆ wymazów z odbytu i kału na wymazówkę transportową;
 • do czasu transportu przechowywać w lodówce:
 • Rota/Adenowirusy i Clostridium difficile: do 6 godz., powyżej zamrozić (-20°C);
 • Norowirusy ? w lodówce do 3 dni, powyżej 3 dni zamrozić (-20°C).

Posiew wymazu z gardła:

 • wymaz z gardła pobiera się na czczo;
 • wymazówką z bakteriologicznego zestawu transportowego pobrać materiał ze zmienionych zapalnie okolic tylnej ściany gardła, podniebienia lub migdałków, nie dotykając języka i policzków.

Posiew wymazu z nosa:

 • wymazówką z bakteriologicznego zestawu transportowego pobrać materiał z obu przedsionków nosa.

Posiew plwociny:

 • plwocinę pobiera się rano, na czczo;
 • przed wyksztuszeniem przepłukać jamę ustną przegotowanę wodą, wyjąć protezę zębową;
 • wydzielinę (NIE ŚLINĘ!) wyksztusić do jałowego pojemnika;
 • naczynie natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni zakrętki;
 • pojemnik podpisać i dostarczyć w ciągu 2 godzin do Pracowni Bakteriologicznej (w temperaturze pokojowej).

Badanie mykologiczne opiłków paznokci (w kierunku grzybicy):

 • Płytkę paznokcia pobieramy po usunięciu lakieru do paznokci, przed zastosowaniem maści i leków przeciwgrzybiczych;
 • Opiłki zeskrobujemy jałowym skalpelem (można otrzymać w naszej pracowni) do jałowego pojemnika. Należy zeskrobać dużo drobnych opiłków, a nie ściąć kawałek paznokcia;
 • Pojemnik szczelnie zamknąć i dostarczyć do Pracowni Bakteriologicznej.