Ograniczenia w funkcjonowaniu oddziałów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zakażeń COVID-19, w Powiecie Działdowskim jak również w naszym Szpitalu zmuszony jest do dalszego ograniczenia zakresu świadczeń. Utrzymuję nadal w mocy decyzję o wstrzymaniu wszystkich przyjęć (planowych i ostrych) na Wieloprofilowy Oddział…

PILNE !

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż od dnia dzisiejszego do odwołania wstrzymane zostają wszystkie przyjęcia (planowe i ostre) na Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych oraz na Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologiczne