Pilny komunikat dotyczący wody!

Woda w wodociągu lokalnym SPZOZ w Działdowie jest już przydatna do spożycia . Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Pilny komunikat dotyczący wody!

Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym SPZOZ w Działdowie. Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Szpital w Działdowie otwiera nowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego

Na terenie SPZOZ w Działdowie rozpoczęły się prace budowlane nowego skrzydła diagnostyki obrazowej. Otwarcie nowoczesnej pracowni rezonansu magnetycznego wyposażonej w półtora Teslowy skaner MR planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku.. Inwestycja prowadzona jest przez firmę MR DIAGNOSTIC.PL, która otworzyła już pracownie w szpitalach w Elblągu, Iławie i Bartoszycach. Pracownia…

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie poszukuje mieszkania dla lekarza. Mieszkanie o pow. 80-100 m2 lub dom do wynajęcia na okres min. 1 roku. Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl lub poprzez kontakt pod nr tel. 23-697-25-94.

KORONAWIRUS SARS -CoV -2 przeciwciała IgG – ILOŚCIOWO

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oznacza poziom przeciwciał skierowanych przeciwko białku S ( spike , białko kolca ) SARS -COV – 2  klasy IgG ( ACOV IgG). Badanie służy monitorowaniu odpowiedzi układu odpornościowego w przebiegu infekcji lub po szczepieniu. Wyniki wyrażane są liczbowo w międzynarodowych jednostkach BAU/ml ( BAU- binding antibody units)…