Pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjentów

Anna Olko

tel. 23 697 22 11 wew 233

e-mail a.olko@spzoz-dzialdowo.pl

Do zadań pełnomocnika dyrektora ds. praw pacjenta w szczególności należy:

  1. identyfikacje potrzeb i oczekiwań pacjenta,
  2. informowania pacjenta o ich prawach i obowiązkach szpitala,
  3. monitorowanie zadowolenia pacjenta z otrzymywanych usług,
  4. przyjmowanie i załatwienie skarg i wniosków oraz dokonywanie ich analiz,