Oddział Neurologiczny i Udarowy

Telefony:

23 697 22 11 wew. 284 – Sekretariat
23 697 22 11 wew. 168 – Gabinet ordynatora
23 697 22 11 wew. 197 – Pielęgniarka oddziałowa
23 697 22 11 wew. 176 – Gabinet lekarski
23 697 22 11 wew. 214 – Gabinet
23 697 22 11 wew. 183 – Dyżurka pielęgniarek
23 697 22 11 wew. 280 – Gabinet zabiegowy

Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr med. Marek Zalisz – specjalista neurolog

Z-ca Lekarza Kierującego:
lek. Krystyna Orzechowska – specjalista neurolog

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Elżbieta Orzechowska

Ilość łóżek:
Oddział Neurologiczny – 24
Oddział Udarowy – 16 (w tym 4 łóżka Intensywnego Nadzoru Udaru Mózgu)

Charakterystyka Oddziałów
Oddział Neurologiczny i Udarowy znajdują się na III piętrze budynku głównego szpitala.

Pacjenci Oddziałów przebywają w salach trzyosobowych. Oddział Neurologiczny dysponuje także dwiema separatkami jednołóżkowymi z węzłami sanitarnymi. Oddział Udarowy posiada salę intensywnego nadzoru, w której znajdują się cztery łóżka z pełnym monitorowaniem.

W ramach Oddziału funkcjonuje poradnia neurologiczna, pracownia EEG z możliwością wykonywania wideoEEG, pracownia dopplerowska – w tym USG Doppler przezczaszkowy, wkrótce pracownia EMG i PW. Istnieje możliwość konsultacji na miejscu u lekarza kardiologa, nefrologa, ortopedy, anestezjologa oraz lekarza rehabilitacji medycznej.

W Oddziale Udarowym stosowane jest od roku 2008 dożylne leczenie trombolityczne, kompleksowa terapia chorego z udarem ,  w tym postępowanie rehabilitacyjne we współpracy z oddziałem rehabilitacji tutejszego szpitala.

Sprzęt medyczny znajdujący się m.in. na wyposażeniu Oddziału:
Respirator, 6 kardiomonitorów, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, USG Doppler zewnątrzczaszkowy i przezczaszkowy, aparat EMG i PW.

Historia

Oddział Neurologiczny w Działdowie od 1977 do 1997 roku funkcjonował jako samodzielna jednostka w randze Wojewódzkiego Oddziału Neurologii. Od 1997 roku, po reformie administracyjnej, czterdziestołóżkowy Oddział obsługuje ludność powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i najbliższych z województwa mazowieckiego.
Na Oddziale wykształciło się dziesięciu specjalistów II stopnia, pięciu I stopnia. Od początku zmian w systemie kształcenia podyplomowego, tj. od roku 1999 Oddział posiada akredytację na prowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie neurologii. Pododdział Udarowy istnieje od roku 2000 przekształcony w roku 2010 w oddział Udarowy.