Pracownia EMG

Pracownia EMG znajduje się na parterze budynku diagnostyczno-zabiegowego (gabinet pracowni EEG).
W pracowni EMG wykonywane są badania elektromiograficzne czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych.

jpg

Badania wykonuje: lek. med. Małgorzata Zduniak, specjalista neurologii.

Pracownia czynna: wtorki i środy od godz 11:00 do 13:00

Rejestracja pacjentów: tel. wew. 179 (pracownia EEG, EMG)

Badanie EMG przeprowadzane jest na najnowszym aparacie Neuro-MEP.
Badanie jest bezpłatne – wymagane skierowanie od lekarza. Możliwe jest wykonanie badania płatnego w celach diagnostycznych.
Pacjent otrzymuje wynik bezpośrednio po zakończeniu badania.

EMG – Elektromiografia

Informacje ogólne:
Elektromiografia, to diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych. EMG jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego i układu mięśniowego.
W skład badania EMG wchodzą:
1. Badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych, które ma na celu określenie szybkości przewodzenia we włóknie nerwowych, stopnia, rodzaju uszkodzenia nerwu i pośrednio przyczyny uszkodzenia.
2. Badanie mięśni, mające na celu ocenę sprawności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej, dowolnego ruchu oraz wysiłku maksymalnego.
3. Badanie transmisji nerwowo-mięśniowej, mające na celu ocenę przewodnictwa nerwowo – mięśniowego, przy pomocy stymulacji serią supramaksymalnych bodźców.
4. Badanie nadpobudliwości nerwowo- mięśniowej.

Przygotowanie do badania:
Przed badaniem można spożywać normalnie posiłki, leki powinno się przyjmować według wskazań.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych takich jak: acenokumarol, warfaryna, heparyna, aspiryna lub jeśli łatwo tworzą się siniaki.