Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 118 – Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 116 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 122 – Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 144 – Dyżurka pielęgniarek


Personel medyczny:


Artur Makowski – Lekarz Kierujący oddziałem urazowo – ortopedycznym – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Tomasz Małyszko – Z-ca Lekarza kierującego oddziałem urazowo – ortopedycznym specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Damian Deresiewicz – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zygmunt Martynowski –  specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Piotr Rutkowski – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dominik Zbrzezny – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wojciech Remiszewski – specjalista IIº w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Mateusz Gajdziński – lekarz w trakcie specjalizacji

Kamil Gołębiewski – lekarz w trakcie specjalizacji

Robert Jankowski – lekarz w trakcie specjalizacji

Bartosz Mamiński – lekarz w trakcie specjalizacji

Michał Szewczuk – lekarz w trakcie specjalizacji

Marcin Pilarski – lekarz rezydentPielęgniarka Oddziałowa:
mgr Hanna Kordowska

Ilość łóżek: 17


Charakterystyka Oddziału:
Oddział został zorganizowany w maju 2003 roku jako siedemnastołóżkowy pododdział Oddziału Chirurgicznego. W styczniu 2004 roku został przekształcony w samodzielny Oddział Urazowo-Ortopedyczny.