Blok Operacyjny

Kierownik bloku operacyjnego – mgr Beata Lipert


Blok operacyjny w szpitalu przy ul. Leśnej w Działdowie funkcjonuje od początku istnienia placówki, czyli od 1974 roku. Pierwszy zabieg operacyjny został wykonany 1 sierpnia 1974 roku.
W momencie otwarcia nowego szpitala blok operacyjny liczył dwie sale operacyjne o prawidłowej powierzchni i jedną małą salę operacyjną.
W 2000 roku rozpoczęto modernizację pomieszczeń bloku operacyjnego. Mała sala została powiększona, uzyskując trzy sale operacyjne o prawidłowych wymiarach. Zmodernizowane zostały wejścia do bloku operacyjnego, wydzielono śluzę dla pacjentów
i personelu oraz windę przeznaczoną tylko do użytku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Sale operacyjne w system klimatyzacji i nowoczesne stoły operacyjne.

Blok operacyjny jest czynny całodobowo. Pracuje w nim 13 pielęgniarek.
Zabiegi planowane wykonywane są w godzinach od 8:30 do 15:00.

W bloku operacyjnym wykonywane są zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne
i ginekologiczne.
Blok wyposażony jest w przewoźny aparat RTG z ramieniem C do diagnostyki śródoperacyjnej, aparaturę do elektrokoagulacji, przeszczepów skóry, aparaturę i narzędzia do laparoskopii i artroskopii oraz uretrotonii
i resektoskopii, a także cystoskopii, zestawy narzędzi do zespoleń kości: śródszpikowych, DHS, Zespol, ACL i endoprotezy biodra.

Rocznie wykonywanych jest 1800 – 1900 zabiegów operacyjnych