Oddział Rehabilitacyjny

Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 165 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 182 – Dyżurka pielęgniarek
0 23 697 22 11 wew. 284 – Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 130 – Pielęgniarka Oddziałowa

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Małgorzata Ostolska – specjalista w dziedzinie reumatologii i rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Elżbieta Zalewska

Ilość łóżek: 23

Charakterystyka Oddziału:
Oddział Rehabilitacyjny mieści się na III piętrze budynku szpitala. Znajdują się w nim dwie sale rehabilitacji poudarowej i sześć sal rehabilitacji ogólnoustrojowej. Usprawnienie pacjentów odbywa się przy stałej współpracy z Działem Fizjoterapii umieszczonym na tym samym piętrze. Zajęcia z pacjentami przeprowadzane są w trybie dwuzmianowym, obejmując szeroki zakres procedur kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych w tym ciepłolecznictwo, elektroterapię, laseroterapię i terapię ultradźwiękami.

W ramach realizacji programów usprawniania na Oddziale Rehabilitacji i w Dziale Fizjoterapii pracują z pacjentami fizjoterapeuci i technicy fizykoterapii. Na Oddziale rehabilitowani są pacjenci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjenci z czynnościowymi, organicznymi-zwyrodnieniowymi i pourazowymi chorobami układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego.

Kwalifikacja pacjentów do usprawniania na Oddziale odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez NFZ. W oparciu o skierowania wydane przez lekarzy specjalistów: rehabilitacji, ortopedii, chirurgii, neurologii, reumatologii, oraz specjalistów chorób wewnętrznych. W przypadku ostrych chorób neurologicznych i układu ruchu skierowania na Oddział mogą wydać również lekarze rodzinni. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Sekretariacie Oddziału Rehabilitacji. Okres pobytu pacjenta na Oddziale zgodny z wytycznymi NFZ wynosi minimum 3 tygodnie i maximum 16 tygodni w przypadkach pacjentów ramach Ciężkiej Rehabilitacji Neurologicznej.

Oprócz lekarzy dyżurujących na oddziale pracuje logopeda, psycholog zajmujący się terapią afazji i psycholog kliniczny. W ramach Oddziału Rehabilitacji funkcjonuje pracownia terapii zajęciowej.