Pracownia RTG

Pracownia RTG mieści się na II piętrze budynku głównego.
W pracowni RTG wykonywane są badania w zakresie klasycznej radiografii kośćca i narządów wewnętrznych oraz tomografii komputerowej (CT)

jpg

Kierownik Pracowni RTG:
lek. Wojciech Trojanowski
specjalista radiologii

Inspektor Ochrony Radiologicznej:
Dariusz Stachowiak

Pracownia czynna:
poniedziałek – piątek
w godz. 7:30 – 15:00

Telefon:
Centrala  23 697 22 11wew. 241

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza.

Rejestracja pacjentów:
W większości badań pacjenci mogą rejestrować się (ze skierowaniem) tuż przed wykonaniem badania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. Telefonicznie: nr tel. wew. 241 Na wykonanie zdjęć kręgosłupa lędźwiowego, przewodu pokarmowego, czy urografię należy umówić się wcześniej na odpowiedni termin.
Część badań wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy dzwonić pod numer telefonu wewnętrznego 241.

UWAGA KOBIETY!
Jeśli istnieje prawdopodobieństwo ciąży należy poinformować o tym przed badaniem pracownika pracowni RTG.

Wyniki badań:
Wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w pracowni RTG dostępne są na drugi dzień po badaniu
(w szczególnych przypadkach w dniu badania).
Odbiór wyników badań odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości.
Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.

Informacje ogólne:
RTG – technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X).
W medycynie stosowana jest głównie w diagnostyce układu kostnego.
Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej.
Tkanka kostna pochłania część promieniowania, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące, popularnie zwane kontrastami.
Badania rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia, ponieważ ok. 99% promieniowania jest pochłaniane przez organizm. Dlatego też ogranicza się je do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bardziej bezpieczne dla pacjenta.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (ang. Computer Tomography – CT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych, czyli przekrojów badanego obiektu.
Urządzenie do TK to tomograf, a uzyskany obraz tomogram. Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. W odróżnieniu od klasycznej radiografii zapis obrazu prześwietlanego obiektu nie powstaje na błonie radiologicznej, lecz rejestrowany jest przez specjalny czujnik, przetwarzający promieniowanie X na zapis cyfrowy. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw. gantry).
We wnętrzu gantry na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Powstające obrazy z każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta (360 stopni) są następnie sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych z poszczególnej warstwy poprzecznej ciała osoby badanej. Cyfrowe zdjęcia oglądanego narządu można potem wydrukować lub zapisać na błonie światłoczułej.
Tomografia komputerowa jest podstawową metodą stosowaną w diagnostyce mózgowia, jak również odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Stosuje się ją do diagnozowania świeżych urazów czaszki w celu wykrycia krwiaków pourazowych. TK używana jest także w celu rozpoznawania udarów mózgu,
w rozpoznawaniu nieurazowych zmian w centralnym układzie nerwowym, przy podejrzeniu nowotworów płuc. Badanie TK jamy brzusznej i miednicy pozwala na wykrycie zmian patologicznych, głównie nowotworowych, w obrębie narządów miąższowych, czyli wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnerczy oraz na stwierdzenie powiększonych węzłów chłonnych jamy brzusznej. Tomografia komputerowa spełnia bardzo ważną rolę w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego, jajnika, macicy, prostaty.

Pomimo istniejącego promieniowania rtg uważa się, że TK to dość bezpieczna metoda diagnozowania człowieka.