Pracownia RTG

Pracownia RTG i Tomografii Komputerowej(TK) mieści się na II piętrze budynku głównego.
W pracowni RTG wykonywane są badania w zakresie klasycznej radiografii kośćca i narządów wewnętrznych oraz tomografii komputerowej (CT)


jpg

Koordynator Diagnostyki Obrazowej ( Pracownia RTG, CT, USG :
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Dariusz StachowiakPracownia RTG czynna:                                            Pracownia CT ( ambulatorium) czynne:
poniedziałek – piątek                                                             poniedziałek – piątek
w godz. 7:30 – 17:00                                                               w godz. 8:00 – 15:00

wydawanie wyników (RTG i CT)
od 7:30 -18:00 po 15:00 w trybie dyżurowej


Rejestracja na badania  Tomografii Komputerowej( CT):

wtotek, czwartek, piątek

w godz. 7.30-14.30

Wydawanie wyników RTG i CT

codziennie od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-18.00


Telefon:
Centrala  23 697 22 11wew. 241

Badania RTG i CT wykonywane są na zlecenie lekarza ( skierowanie,e-skierowanie ).
Rejestracja pacjentów Pracowni RTG:
W większości badań pacjenci mogą rejestrować się (ze skierowaniem lub e-skierowaniem) tuż przed wykonaniem badania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00. Telefonicznie: nr tel. wew. 241 Na wykonanie zdjęć kręgosłupa lędźwiowego, przewodu pokarmowego, czy urografię należy umówić się wcześniej na odpowiedni termin( w ciągu 1-3 dni roboczych wykonujemy badanie radiograficzne kręgosłupa lędzwiowego).
Część badań wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy dzwonić pod numer telefonu  wyżej podany.

Rejestracja na badania tomografii komputerowej można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią lub telefonicznie jeśli mamy e-skierowanie ( czyli posiadamy kod skierowania -czterocyfrowy). Przy zapisywaniu na badanie CT musimy podać numer kontaktowy do osoby badanej lub opiekuna. Jeśli zarejestrujemy danego pacjenta ( w ciągu paru dni) , oddzwaniamy podając godzinę , dzień , miesiąc wykonania badania tomografii komputerowej (CT).

UWAGA KOBIETY!
Jeśli istnieje prawdopodobieństwo ciąży należy poinformować o tym przed badaniem pracownika pracowni RTG.

Wyniki badań RTG:
Wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w pracowni RTG dostępne w ciągu paru dni roboczych (w szczególnych przypadkach w dniu badania).
Odbiór wyników badań odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości.
Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej ( druk dostępny w rejestracji pracowni).

Informacje ogólne:
RTG – technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X).
W medycynie stosowana jest głównie w diagnostyce układu kostnego.
Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie detektora.
Tkanka kostna pochłania część promieniowania, dzięki czemu widoczna jest w detektorze jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące, popularnie zwane kontrastami.
Badania rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia, ponieważ w znacznym stopniu promieniowanie X jest pochłaniane przez organizm. Dlatego też ogranicza się je do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bardziej bezpieczne dla pacjenta.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (ang. Computer Tomography – CT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych, czyli przekrojów badanego obiektu.
Urządzenie do TK(CT) to tomograf, a uzyskany obraz tomogram. Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Zapis obrazu prześwietlanego obiektu rejestrowany jest przez specjalny czujnik, przetwarzający promieniowanie X na zapis cyfrowy. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw. gantry).
We wnętrzu gantry na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Powstające obrazy z każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta (360 stopni) są następnie sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych z poszczególnej warstwy poprzecznej ciała osoby badanej. Cyfrowe zdjęcia oglądanego narządu można potem zapisać na płycie CD.
Tomografia komputerowa jest podstawową metodą stosowaną w diagnostyce mózgowia, jak również odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Stosuje się ją do diagnozowania świeżych urazów czaszki w celu wykrycia krwiaków pourazowych. TK używana jest także w celu rozpoznawania udarów mózgu,
w rozpoznawaniu nieurazowych zmian w centralnym układzie nerwowym, przy podejrzeniu nowotworów płuc. Badanie TK jamy brzusznej i miednicy pozwala na wykrycie zmian patologicznych, głównie nowotworowych, w obrębie narządów miąższowych, czyli wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnerczy oraz na stwierdzenie powiększonych węzłów chłonnych jamy brzusznej. Tomografia komputerowa spełnia bardzo ważną rolę w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego, jajnika, macicy, prostaty.

Pomimo istniejącego promieniowania rtg uważa się, że TK to dość bezpieczna metoda diagnozowania człowieka.