Cyberbezpieczeństwo

SPZOZ w Działdowie na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Ustawa KSC) (Dz. U. 2023 r., poz. 913 z późn. zm.), został uznany za świadczeniodawcę usługi kluczowej.

W związku z powyższym w SPZOZ w Działdowie został wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz System Zarządzania Ciągłością Działania.

Poniżej informacje dt. Cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa naszego państwa jak i również działania SPZOZ w Działdowie aby zapewnić kluczowym sektorom ochrony zdrowia bezpieczeństwo funkcjonowania. Kto dba o Cyberbezpieczeństwo? Celem prac związanych z cyberbezpieczeństwem jest  opracowywanie nowych, skutecznych metod i technik identyfikacji, analizy oraz reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, a także ich przekazywanie do tworzenia nowych zabezpieczeń i zaleceń. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga podejścia holistycznego, dlatego działania Szpitala i jego ochrony nie tyczą się tylko dziedziny informatyki, są też zauważalne w dyscyplinach sąsiednich lub wręcz całkiem odległych.Aby bezpieczne korzystać z usług oferowanych przez SPZOZ w Działdowie zalecamy korzystanie z usług w sposób świadomy z zasadą ograniczonego zaufania oraz publicznymi zasadami ABC cyberbezpieczeństwa.

  1. Cykliczna zmiana hasła dostępowego do portalu.
  2. Hasło musi być odpowiednio mocno skomplikowane, ale tak, żeby było łatwe do zapamiętania.
  3. Nieprzekazywanie haseł osobom trzecim.
  4. Nieużywanie powtórnie tego samego hasła w innych miejscach autoryzacji.
  5. Niezapisywanie hasła dostępowego w przeglądarce lub zwykłym pliku tekstowym.
  6. Podawanie zawsze aktualnego adresu mailowego (przydatne zwłaszcza w przypadku utraty lub zapomnienia hasła do portalu)
  7. Przy logowaniu należy zwracać uwagę na poprawność linku do logowania oraz informacji, że połączenie jest bezpieczne i szyfrowane.

Dodatkowe infromacje: