Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo dla pacjentów – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami na temat cyberbezpieczeństwa, abyście byli świadomi zagrożeń i mogli chronić swoje dane osobowe podczas korzystania z naszych usług medycznych online.

W dobie rozwijających się technologii, coraz więcej usług medycznych jest dostępnych online. Chociaż przynosi to wiele korzyści, takich jak łatwiejszy dostęp do informacji medycznych czy szybsza komunikacja z lekarzami, niesie także ryzyko bezpieczeństwa danych. Dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy byli świadomi zagrożeń i podejmowali odpowiednie środki ostrożności.

Oto kilka wskazówek dotyczących cyberbezpieczeństwa dla pacjentów:

1. Silne hasła: Korzystaj z unikalnych, trudnych do odgadnięcia haseł dla swoich kont medycznych online. Upewnij się, że hasło zawiera kombinację dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Nie używaj tych samych haseł do różnych kont.

2. Aktualizacje oprogramowania: Regularnie aktualizuj oprogramowanie swojego urządzenia, w tym system operacyjny, przeglądarki internetowej i programy antywirusowe. Aktualizacje często zawierają poprawki związane z bezpieczeństwem.

3. Wi-Fi: Korzystaj z bezpiecznej sieci Wi-Fi, zwłaszcza podczas przesyłania wrażliwych danych medycznych. Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi w miejscach takich jak kawiarnie czy lotniska.

4. Unikaj phishingu: Bądź czujny na podejrzane wiadomości e-mail, SMS-y czy połączenia telefoniczne, które żądają od Ciebie poufnych informacji. Nie udostępniaj swoich danych osobowych ani informacji o płatnościach, chyba że jesteś pewien, że kontaktujesz się z zaufanym źródłem.

5. Bezpieczne strony internetowe: Upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych stron internetowych, które zaczynają się od „https://” zamiast „http://”. Symbol kłódki na pasku adresu przeglądarki również wskazuje na bezpieczne połączenie.

6. Kontrola dostępu: Regularnie sprawdzaj swoje konto medyczne online, aby monitorować wszelkie podejrzane aktywności lub nieznane logowania. Jeśli zauważysz coś podejrzanego, niezwłocznie skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia

7. Ochrona danych osobowych: Zawsze pamiętaj o ochronie swoich danych osobowych. Nie udostępniaj ich nieznajomym osobom, a także unikaj udostępniania ich na niezaufanych stronach internetowych.

8. Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych: Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnych związanych z naszym zakładem opieki zdrowotnej, pobieraj je tylko ze sprawdzonych źródeł, takich jak oficjalne sklepy z aplikacjami. Przeczytaj opinie innych użytkowników i sprawdź uprawnienia, które dana aplikacja żąda.

9. Szkolenie i świadomość: Bądź świadomy zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i uczestnicz w szkoleniach dotyczących ochrony danych. Edukuj się na temat nowych metod ataków i środków zapobiegawczych.

10. Zgłaszanie incydentów: Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych lub zaobserwowałeś nieprawidłowości związane z ochroną prywatności, niezwłocznie powiadom nasz zespół ds. bezpieczeństwa danych. Działamy na rzecz szybkiego reagowania i rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych pacjentów jest dla nas priorytetem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby chronić prywatność i poufność informacji medycznych pacjentów. Jednak bezpieczeństwo cyfrowe to wspólna odpowiedzialność, dlatego zachęcamy wszystkich pacjentów do świadomego korzystania z usług medycznych online i podejmowania środków ochronnych w celu zabezpieczenia swoich danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa danych. Dziękujemy za zaufanie i współpracę w kwestii ochrony Twoich danych medycznych.

Dział IT:

Marcin Piotrowski

tel. 23 697 22 11 wew. 170

email: cyber@spzoz-dzialdowo.pl