Telefony jednostek szpitalnych

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22
(numer wewnętrzny 0250)

Rejestracja do Pracowni RTG 23 697 22 11 wew 0241

Rejestracja do Pracowni TK 23 697 22 11 wew 0241

Rejestracja do Poradni Dermatologicznej 23 697 22 11 wew 0230


Numer kontaktowy do lekarza POZ

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
Numer telefonu: 23 697 47 19


Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala (UWAGA ŻEBY WYBRAĆ NUMER WEWNĘTRZNY TRZEBA GO POPRZEDZIĆ „0”):

Dyrekcja
199 – Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Działdowie
220 – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
178 – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


Stanowiska samodzielne
200 – Inspektor ds. obronności
233 – Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
233 – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
276 – Pielęgniarka epidemiologiczna
297 – Radca prawny
155 – Specjalista ds. BHP


Administracja
268 – Archiwum
206 – Inwentaryzacja
108 – Kadry (lub 263)
291 – Kierownik zamówień publicznych
229 – Sekcja administracyjno-gospodarcza
119 – Zaopatrzenie (magazyny medyczno-gospodarcze)


Księgowość
292 – Główny Księgowy
293 – Księgowość finansowa
294 – Księgowość finansowa
206 – Kierownik działu płac
260 – Dział płac
295 – Kasa


Dział Sprzedaży Planowania i Analiz
146 – Kierownik
242 – Statystyk
174 – Statystyk
249 – Statystyk


Izby Przyjęć
234 – Izba przyjęć ogólna
226 – Izba przyjęć dziecięca
247 – Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna


Poradnie Specjalistyczne
216 – Chirurgiczna
230 – Dermatologiczno-Wenerologiczna – rejestracja
281 – Dermatologiczno-Wenerologiczna – lekarz
110 – Endokrynologiczna
169 – Ginekologiczna (Poradnia „K”)
164 – Kardiologiczna
166 – Laryngologiczna
140 – Nefrologiczna
164 – Neurologiczna
131 – Ortopedyczna
164 – Rehabilitacyjna
228 – Reumatologiczna
164 – Urologiczna
259 – Zdrowia psychicznego


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
124 – Gabinet pielęgniarki oddziałowej/sekretariat
114 – Gabinet lekarski
138 – Dyżurka pielęgniarek
139 – Dyżurka pielęgniarek


Oddział Dziecięcy
221 – Gabinet ordynatora
202 – Gabinet lekarski (lub 203)
103 – Sekretariat
222 – Pielęgniarka oddziałowa
105 – Dyżurka pielęgniarek
106 – Dyżurka pielęgniarek
226 – Izba Przyjęć


Oddział Chirurgii Ogólnej
211 – Gabinet ordynatora
113 – Gabinet lekarski
118 – Sekretariat
175 – Pielęgniarka oddziałowa
112 – Dyżurka pielęgniarek
148 – Gabinet zabiegowy
173 – Kuchnia


Dział Fizjoterapii
261 – Kierownik Działu Fizjoterapii
262 – Gabinet fizykoterapii
257 – Gabinet kinezyterapii


Oddział Medycyny Paliatywnej
258 – Gabinet lekarski
282 – Pielęgniarka oddziałowa
190 – Dyżurka pielęgniarek


Oddział Neurologiczny
168 – Gabinet ordynatora
176 – Gabinet lekarski
214 – Gabinet lekarza dyżurującego
284 – Sekretariat
197 – Pielęgniarka oddziałowa
183 – Dyżurka pielęgniarek
280 – Gabinet zabiegowy
198 – Kuchnia


Oddział Noworodków i Wcześniaków
145 – Gabinet lekarski
167 – Pielęgniarka oddziałowa
152 – Dyżurka pielęgniarek
153 – Dyżurka pielęgniarek
163 – Poradnia dla noworodków


Oddział Położniczo-Ginekologiczny
247 – Izba przyjęć
212 – Gabinet ordynatora
134 – Gabinet lekarski
135 – Sekretariat
251 – Pielęgniarka oddziałowa
126 – Dyżurka pielęgniarek
151 – Dyżurka pielęgniarek
127 – Gabinet zabiegowy
254 – Sala porodowa


Oddział Psychiatryczny
219 – Gabinet ordynatora
149 – Gabinet lekarski
160 – Gabinet psychologa
240 – Sekretariat / Pielęgniarka oddziałowa
239 – Dyżurka pielęgniarek
248 – Kuchnia


Oddział Rehabilitacyjny
165 – Gabinet lekarski
213 – Pielęgniarka oddziałowa
284 – Sekretariat
182 – Dyżurka pielęgniarek


Stacja Dializ tel.fax: +48 23 697 25 44
227 – Gabinet kierownika
279 – Gabinet lekarski
224 – Sekretariat
225 – Pielęgniarka oddziałowa
223 – Dyżurka pielęgniarek, dializy otrzewnowe
299 – I sala dializ
123 – II sala dializ
188 – Sala dializ ostrych
238 – Pracownia elektroników


Szpitalny Oddział Ratunkowy
101 – Segregacja medyczna
156 – Gabinet lekarski
210 – Lekarz zespołu S
231 – Pielęgniarka oddziałowa
141 – Dyżurka pielęgniarek
143 – Dyżurka pielęgniarek
209 – Ratownicy medyczni
235 – Pokój kierowców


Oddział Urazowo-Ortopedyczny
116 – Gabinet lekarski
118 – Sekretariat
122 – Pielęgniarka oddziałowa
144 – Dyżurka pielęgniarek


Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych
215 – Gabinet ordynatora
195 – Gabinet lekarski
191 – Sekretariat Oddziału Wewnętrznego
192 – Pielęgniarka oddziałowa
193 – Dyżurka pielęgniarek
278 – Gabinet zabiegowy
186 – Kuchnia
194 – Pracownia spirometryczna
Pododdział Kardiologiczny/Reumatologiczny
120 – Punkt przyjęcia pacjenta
205 – Gabinet lekarski
191 – Sekretariat pododdziału kardiologicznego
184 – Intensywna Opieka Kardiologiczna
185 – Dyżurka pielęgniarek


Gabinety Diagnostyczne
109 – USG – gabinet (lub 102)
129 – Endoskopia
125 – Audiologia
179 – EEG


Rentgen
265 – Gabinet lekarski
241 – Rejestracja
264 – Gabinet techników
147 – Tomograf komputerowy


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
275 – Kierownik laboratorium
171 – Sekretariat
274 – Z-ca kierownika ds. techników
270 – Punkt pobierania materiałów
285 – Pracownia analityki i koagulologii
207 – Pracownia biochemii
271 – Pracownia hematologii i EJA
187 – Pracownia biochemii ogólna
172 – Pokój socjalny

277 – Pracownia serologii transfuzjologicznej z Bankiem Krwi


Pracownia bakteriologiczna
23 697 02 86


Blok Operacyjny
244 – Kierownik bloku
245 – Gabinet lekarski / pielęgniarski


Centralna Sterylizatornia
273 – Kierownik
256 – Dyżurka
154 – Komora dezynfekcyjna


Apteka
243 – Kierownik apteki
283 – Ekspedycja


Blok Żywienia
272 – Kierownik bloku żywienia
217 – Blok żywienia
117 – Kuchnia ogólna


Sekcja Techniczna
218 – Kierownik sekcji technicznej
121 – Elektrycy
237 – Hydraulicy
298 – Sprzęt medyczny
288 – Kotłownia


Obsługa
296 – Szatnia
208 – Portiernia główna
162 – Depozyt
236 – Kierownik obsługi sprzątającej
196 – Obsługa sprzątająca
Ochrona – 606671980


Inne
107 – Biblioteka
158 – Krawcowa/pralnia
232 – Prosektorium
111 – Transport medyczny (+48) 23 697 21 24


Nocna i Świąteczna ambulatoryjna pomoc lekarska i pielęgniarska (wyjazdowa) tel/fax: 23 697 21 24