Oddział Psychiatryczny

Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 189 – Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 219 – Gabinet ordynatora
0 23 697 22 11 wew. 240 – Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 149 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 160 – Gabinet psychiatryczny
0 23 697 22 11 wew. 239 – Dyżurka pielęgniarek

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Iwona Kaszuba – specjalista psychiatrii

Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Zajączkowska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego


Ilość łóżek: 30

Charakterystyka Oddziału:

Oddział Psychiatryczny istnieje od 1984 roku. Przyjmowani są tu wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji psychiatrycznej. W szczególności oddział leczy pacjentów z psychozami przewlekłymi w okresach zaostrzeń i nawrotów, a także osoby uzależnione od alkoholu i środków odurzających w stanach odstawiennych (w celu detoksykacji). Główna metoda leczenia to farmakoterapia. Stosuje się także elementy psychoterapii indywidualnej, społeczności leczniczej i terapii zajęciowej.