Cennik badań

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

RODZAJ BADANIACENA
Pobranie materiału  5,00
PRACOWNIA  HEMATOLOGICZNA
Oznaczanie morfologii krwi ( 5 diff )  6,50
Oznaczanie morfologii krwi z rozmazem mikroskopowym10,00
Oznaczanie liczby retykulocytów  5,50
Odczyn Biernackiego (OB)  5,00
Oznaczanie liczby krwinek płytkowych  5,00
Leukocytoza  6,00
Leukocytoza z rozmazem  mikroskopowym  8,00
Mielogram90,00
PRACOWNIA  BIOCHEMICZNA
Proteinogram15,00
Oznaczanie białka całkowitego w surowicy lub moczu  5,00
Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria)20,00
Oznaczanie bilirubiny całkowitej w surowicy  5,00
Oznaczanie bilirubiny bezpośrednia w surowicy  9,00
Oznaczanie bilirubiny noworodkowa w surowicy  9,00
Oznaczanie bilirubiny niesprzężona w surowicy  5,00
Oznaczanie bilirubiny delta w surowicy13,50
Oznaczanie bilirubiny sprzężona w surowicy  5,00
Oznaczanie wapnia całkowitego w surowicy lub moczu  5,00
Oznaczanie chlorków w surowicy  5,00
Oznaczanie sodu w surowicy lub moczu  5,50
Oznaczanie potasu w surowicy lub moczu  5,50
Oznaczanie potasu i sodu w surowicy lub moczu (jonogram)10,00
Oznaczanie wapnia zjonizowanego w osoczu  5,00
Oznaczanie żelaza  6,00
Oznaczanie TIBC10,00
Oznaczanie magnezu  5,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy lub moczu  5,00
Test tolerancji glukozy  –                    ilość pobrań x  5,00
Oznaczanie glukozy w surowicy lub moczu  5,00
Oznaczanie mocznika w surowicy lub moczu  5,00
Oznaczanie kwasu moczowego w surowicy lub moczu  5,00
Oznaczanie kreatyniny w surowicy lub moczu  5,00
Oznaczanie cholesterolu całkowitego  5,00
Oznaczanie cholesterolu HDL  6,50
Oznaczanie trójglicerydów (TG)  5,50
Oznaczanie glikohemoglobiny HbA120,00
Oznaczanie aminotransferazy alaminowej (ALT)  5,00
Oznaczanie albuminy w surowicy lub moczu  5,00
Oznaczanie aminotransferazy asparaginianowej (AST)  5,00
Oznaczanie fosfatazy alkalicznej (ALP)  5,00
Oznaczanie amylazy w surowicy lub moczu  6,00
Oznaczanie kinazy kreatynowej CK  7,00
Oznaczanie gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP)  5,00
Oznaczanie izoenzymu CK – MB        10,00
Oznaczanie LDH  8,00
Oznaczanie etanolu w surowicy w celach terapeutycznych30,00
Oznaczanie CRP10,00
Oznaczanie miana ASO  8,00
Odczyn VDRL  5,00
Hormony tarczycy :  TSH20,00
                                   fT322,00
                                   fT422,00
Hormony płciowe :   Estradiol24,00
                                   HCG25,00
                                   FSH23,00
                                   PRL22,00
                                   Testosteron29,00
                                   Progesteron25,00
Toxoplazmoza : IgM ( test jakościowy )                                    25,00
                            IgG ( test ilościowy )25,00
RODZAJ BADANIACENA
Cytomegalia :    IgM ( test jakościowy )26,00
                            IgG ( test ilościowy )26,00
TPSA30,00
AFP30,00
Ca 12538,00
HBs- Ag15,00
anty  HBs      18,00
anty  HCV  28,00
anty  HIV             28,00
IgE Total27,00
Digoksyna29,00
Ferrytyna25.00
Troponina I35,00
PRACOWNIA  ANALITYKI  OGÓLNEJ
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu  6,00
Kał na pasożyty  8,50
Kał na krew utajoną  9,00
Płyn stawowy14,00
Test Giardia Lamblia w kale20,00
Amfetamina22,00
Barbiturany22,00
Benzodiazepiny22,00
Ekstaza22,00
Kokaina22,00
Marihuana22,00
Metadon22,00
Methamfetamina22,00
Opiaty22,00
Trójcykliczne antydepresanty22,00
PRACOWNIA  KOAGULOLOGICZNA
Oznaczanie fibrynogenu  6,50
Oznaczanie APTT  6,50
Wskaźnik protrombinowy  6,50
Czas rekalcynacji osocza  6,50
D-Dimery38,00
PRACOWNIA  HISTOPATOLOGICZNA
Badanie histopatologiczne65,00
PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA
Posiew moczu20,00
Wymaz z gardła, nosa20,00
Wymaz z dróg płciowych22,00
Wymaz z oka, ucha, skóry , rany ( posiew tlenowy)22,00
Posiew kału26,00
Wymaz z kanału szyjki macicy ( posiew tlenowy i beztlenowy)45,00
Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy)45,00
Posiew plwociny20,00
Norowirus45,00
Posiew krwi40,00
Badanie  mikologiczne ( w kierunku grzybów drożdżopodobnych , pleśniowych i dermatofitów)21,00
Rotawirusy i Adenowirusy22,00
GBS10,00
Określenie stopnia czystości pochwy10,00
Clostridium difficile70,00
PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh alloprzeciwciała33,00
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh15,00
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh do trwałej ewidencji48,00
Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych u kobiety ciężarnej30,00
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)10,00
Karta grupy krwi – Krewkarta18,00

W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.

Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.