Cennik badań

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

RODZAJ BADANIACENA
Pobranie materiału  6,00
PRACOWNIA  HEMATOLOGICZNA
Oznaczanie morfologii krwi ( 5 diff )  12,00
Oznaczanie morfologii krwi z rozmazem mikroskopowym 24,00
Oznaczanie liczby retykulocytów  18,00
Odczyn Biernackiego (OB)  8,00
Oznaczanie liczby krwinek płytkowych  10,00
Leukocytoza  8,00
Leukocytoza z rozmazem  mikroskopowym  20,00
PRACOWNIA  BIOCHEMICZNA
Proteinogram 25,00
Oznaczanie białka całkowitego w surowicy  10,00
Oznaczanie białka całkowitego w moczu  17,00
Oznaczanie białka całkowitego DZM  20,00
Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) 40,00
Oznaczanie bilirubiny całkowitej w surowicy  9,00
Oznaczanie bilirubiny bezpośrednia w surowicy  10,00
Oznaczanie bilirubiny noworodkowa w surowicy  12,00
Oznaczanie bilirubiny niesprzężona w surowicy  9,00
Oznaczanie bilirubiny delta w surowicy 10,00
Oznaczanie bilirubiny sprzężona w surowicy  10,00
Oznaczanie wapnia całkowitego w surowicy  10,00
Oznaczanie wapnia całkowitego w moczu  12,00
Oznaczanie wapnia całkowitego DZM  14,00
Oznaczanie chlorków w surowicy  10,00
Oznaczanie sodu w surowicy  10,00
Oznaczanie sodu w moczu  11,00
Oznaczanie sodu DZM  10,00
Oznaczanie potasu w surowicy  10,00
Oznaczanie potasu w moczu  10,00
Oznaczanie potasu DZM  11,00
Oznaczanie wapnia zjonizowanego w osoczu  20,00
Oznaczanie żelaza  10,00
Oznaczanie TIBC 25,00
Oznaczanie magnezu  8,00
Oznaczanie mleczanów 22,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy  10,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w moczu  10,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego DZM  12,00
Test tolerancji glukozy  –                    ilość pobrań x  8,00
Oznaczanie glukozy w surowicy  8,00
Oznaczanie glukozy w moczu  10,00
Oznaczanie glukozy DZM  12,00
Oznaczanie mocznika w surowicy  8,00
Oznaczanie mocznika w moczu  8,00
Oznaczanie mocznika DZM  10,00
Oznaczanie kwasu moczowego w surowicy 10,00
Oznaczanie kwasu moczowego w moczu 10,00
Oznaczanie kwasu moczowego DZM 12,00
Oznaczanie kreatyniny w surowicy  8,00
Oznaczanie kreatyniny w moczu 10,00
Oznaczanie kreatyniny DZM  10,00
Oznaczanie cholesterolu całkowitego  10,00
Oznaczanie cholesterolu HDL  8,00
Oznaczanie cholesterolu LDL  0,00
Oznaczanie trójglicerydów (TG)  8,00
Oznaczanie glikohemoglobiny HbA1 22,00
Oznaczanie aminotransferazy alaminowej (ALT)  8,00
Oznaczanie albuminy w surowicy  8,00
Oznaczanie albuminy w moczu  8,00
Oznaczanie aminotransferazy asparaginianowej (AST)  8,00
Oznaczanie fosfatazy alkalicznej (ALP)  8,00
Oznaczanie amylazy w surowicy  10,00
Oznaczanie amylazy w moczu  10,00
Oznaczanie kinazy kreatynowej CK  12,00
Oznaczanie gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP)  8,00
Oznaczanie izoenzymu CK – MB 40,00
Oznaczanie LDH  10,00
Oznaczanie etanolu w surowicy w celach terapeutycznych 31,00
Oznaczanie CRP 15,00
Oznaczanie miana ASO  14,00
Oznaczanie RPR p/ciała kiłowe  10,00
Witamina B12 35,00
ATPO 40,00
ATG 40,00
Rubella p/ciała IgM 30,00
Rubella p/ciała IgG 40,00
Borelioza p/ciała IgM 40,00
Borelioza p/ciała IgG 40,00
Witamina D3 45,00
RF Latex (czynnik reumatoidalny) 20,00
Odczyn Waalera-Rosego 30,00
Lipaza 15,00
PRACOWNIA   IMMUNOLOGICZNA
Hormony tarczycy :  TSH23,00
                                   fT325,00
                                   fT425,00
Hormony płciowe :   Estradiol35,00
                                   HCG30,00
                                   FSH35,00
                                   PRL35,00
                                   Testosteron35,00
                                   Progesteron35,00
Toxoplazmoza : IgM ( test jakościowy )                                    35,00
                            IgG ( test ilościowy )37,00
Cytomegalia :    IgM ( test jakościowy )40,00
                            IgG ( test ilościowy )40,00
TPSA35,00
NT-PBNP50,00
AFP40,00
Procalcytonina105,00
Ca 12538,00
HBs- Ag25,00
anty  HBs      40,00
anty  HCV 35,00
anty  HIV             30,00
IgE Total36,00
Ferrytyna35.00
Troponina I40,00
LH35,00
PRACOWNIA  ANALITYKI  OGÓLNEJ
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu12,00
Kał na pasożyty17,00
Kał na krew utajoną20,00
Płyn stawowy120,00
Test Giardia Lamblia w kale23,00
Amfetamina22,00
Barbiturany22,00
Benzodiazepiny22,00
Ekstaza22,00
Kokaina22,00
Marihuana22,00
Metadon22,00
Methamfetamina22,00
Opiaty22,00
Trójcykliczne antydepresanty22,00
PRACOWNIA  KOAGULOLOGICZNA
Oznaczanie fibrynogenu  10,00
Oznaczanie APTT  10,00
Wskaźnik protrombinowy  10,00
D-Dimery45,00
PRACOWNIA  HISTOPATOLOGICZNA
Badanie histopatologiczne265,00
BADANIA ALERGOLOGICZNE
Panel atopowy SCREEN ( 54 alergeny)280,00
Panel pediatryczny (27 alergenów)200,00
Panel wziewny z alergenami sierści zwierząt (20 alergenów)190,00
Panel wziewny przesiewowy (20 alergenów)190,00
Panel wziewny przesiewowy rozszerzony (30 alergenów)230,00
Panel pokarmowy przesiewowy (20 alergenów)190,00
Panel pokarmowy rozszerzony (33 alergeny)230,00
Panel przesiewowy rozszerzony (36 alergenów)240,00
PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA
Posiew moczu35,00
Wymaz z gardła, nosa40,00
Wymaz z dróg płciowych40,00
Wymaz z oka, ucha, skóry , rany ( posiew tlenowy)40,00
Posiew kału75,00
Wymaz z kanału szyjki macicy ( posiew tlenowy i beztlenowy)75,00
Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy)75,00
Posiew plwociny40,00
Norowirus50,00
Posiew krwi55,00
Badanie  mikologiczne ( w kierunku grzybów drożdżopodobnych , pleśniowych i dermatofitów)40,00
Rotawirusy i Adenowirusy40,00
GBS25,00
Określenie stopnia czystości pochwy30,00
Clostridium difficile80,00
PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh alloprzeciwciała55,00
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh43,00
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh do trwałej ewidencji65,00
Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych u kobiety ciężarnej35,00 

W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.

Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.

Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.