Cennik badań

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

RODZAJ BADANIACENA
Pobranie materiału5,00


PRACOWNIA HEMATOLOGICZNA

Oznaczanie morfologii krwi ( 5 diff )8,00
Oznaczanie morfologii krwi z rozmazem mikroskopowym15,00
Oznaczanie liczby retykulocytów10,00
Odczyn Biernackiego (OB)6,00
Oznaczanie liczby krwinek płytkowych6,50
Leukocytoza6,50
Leukocytoza z rozmazem mikroskopowym10,00
Mielogram250,00


PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

Proteinogram18,00
Oznaczanie białka całkowitego w surowicy6,00
Oznaczanie białka całkowitego w moczu10,00
Oznaczanie białka całkowitego DZM10,00
Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria)28,00
Oznaczanie bilirubiny całkowitej w surowicy7,00
Oznaczanie bilirubiny bezpośrednia w surowicy10,00
Oznaczanie bilirubiny noworodkowa w surowicy10,00
Oznaczanie bilirubiny niesprzężona w surowicy7,00
Oznaczanie bilirubiny delta w surowicy16,00
Oznaczanie bilirubiny sprzężona w surowicy7,00
Oznaczanie wapnia całkowitego w surowicy7,00
Oznaczanie wapnia całkowitego w moczu10,00
Oznaczanie wapnia całkowitego DZM10,00
Oznaczanie chlorków w surowicy6,00
Oznaczanie sodu w surowicy7,00
Oznaczanie sodu w moczu10,00
Oznaczanie sodu DZM10,00
Oznaczanie potasu w surowicy7,00
Oznaczanie potasu w moczu10,00
Oznaczanie potasu DZM10,00
Oznaczanie wapnia zjonizowanego w osoczu7,00
Oznaczanie żelaza7,00
Oznaczanie TIBC20,00
Oznaczanie magnezu7,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy7,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w moczu7,00
Oznaczanie fosforu nieorganicznego DZM7,00
Test tolerancji glukozy – ilość pobrań x6,00
Oznaczanie glukozy w surowicy6,00
Oznaczanie glukozy w moczu6,00
Oznaczanie glukozy DZM6,00
Oznaczanie mocznika w surowicy6,00
Oznaczanie mocznika w moczu6,00
Oznaczanie mocznika DZM6,00
Oznaczanie kwasu moczowego w surowicy7,00
Oznaczanie kwasu moczowego w moczu7,00
Oznaczanie kwasu moczowego DZM7,00
Oznaczanie kreatyniny w surowicy6,00
Oznaczanie kreatyniny w moczu6,00
Oznaczanie kreatyniny DZM6,00
Oznaczanie cholesterolu całkowitego6,00
Oznaczanie cholesterolu HDL7,00
Oznaczanie cholesterolu LDL0,00
Oznaczanie trójglicerydów (TG)6,50
Oznaczanie glikohemoglobiny HbA121,00
Oznaczanie aminotransferazy alaminowej (ALT)7,00
Oznaczanie albuminy w surowicy6,00
Oznaczanie albuminy w moczu6,00
Oznaczanie aminotransferazy asparaginianowej (AST)7,00
Oznaczanie fosfatazy alkalicznej (ALP)7,00
Oznaczanie amylazy w surowicy7,00
Oznaczanie amylazy w moczu7,00
Oznaczanie kinazy kreatynowej CK8,00
Oznaczanie gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP)7,00
Oznaczanie izoenzymu CK – MB20,00
Oznaczanie LDH8,00
Oznaczanie etanolu w surowicy w celach terapeutycznych31,00
Oznaczanie CRP10,00
Oznaczanie miana ASO10,00
Oznaczanie RPR p/ciała kiłowe10,00
Witamina B1230,00
ATPO30,00
ATG30,00
Rubella p/ciała IgM30,00
Rubella p/ciała IgG30,00
Borelioza p/ciała IgM30,00
Borelioza p/ciała IgG30,00
Witamina D335,00
RF Latex (czynnik reumatoidalny)6,00
Odczyn Waalera-Rosego15,00
Kwasy żółciowe66,00
Lipaza9,50
Homocysteina65,00


PRACOWNIA IMMUNOLOGICZNA

Hormony tarczycy : TSH20,00
fT322,00
fT422,00
Hormony płciowe : Estradiol28,00
HCG25,00
FSH26,00
PRL26,00
Testosteron29,00
Progesteron28,00
Toxoplazmoza : IgM ( test jakościowy )28,00
IgG ( test ilościowy )28,00
Cytomegalia : IgM ( test jakościowy )28,00
IgG ( test ilościowy )28,00
TPSA30,00
AFP30,00
Ca 12538,00
HBs- Ag20,00
anty HBs23,00
anty HCV30,00
anty HIV30,00
IgE Total30,00
Digoksyna46,00
Ferrytyna30.00
Troponina I35,00
ACC-P (p/ciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi)70,00
Kortyzol30,00
Kwas foliowy25,00
Kwas walproinowy40,00
CA 19,940,00
Insulina30,00
LH20,00
A-TSH (p/ciała przeciwko receptorowi TSH)51,00
ANA screen50,00
Anty SARS-CoV-2 IgM (jakościowe)60,00
Anty SARS-CoV-2 IgG (ilościowe)65,00


PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ

Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu7,00
Kał na pasożyty10,00
Kał na krew utajoną10,00
Płyn stawowy30,00
Test Giardia Lamblia w kale20,00
Amfetamina22,00
Barbiturany22,00
Benzodiazepiny22,00
Ekstaza22,00
Kokaina22,00
Marihuana22,00
Metadon22,00
Methamfetamina22,00
Opiaty22,00
Trójcykliczne antydepresanty22,00


PRACOWNIA KOAGULOLOGICZNA

Oznaczanie fibrynogenu8,00
Oznaczanie APTT8,00
Wskaźnik protrombinowy8,00
D-Dimery40,00


PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA

Badanie histopatologiczne165,00


BADANIA ALERGOLOGICZNE – opis

Panel atopowy SCREEN ( 54 alergeny)240,00
Panel pediatryczny (27 alergenów)120,00
Panel wziewny z alergenami sierści zwierząt (20 alergenów)110,00
Panel wziewny przesiewowy (20 alergenów)110,00
Panel wziewny przesiewowy rozszerzony (30 alergenów)150,00
Panel pokarmowy przesiewowy (20 alergenów)110,00
Panel pokarmowy rozszerzony (33 alergeny)150,00
Panel przesiewowy rozszerzony (36 alergenów)160,00
PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA
Posiew moczu25,00
Wymaz z gardła, nosa25,00
Wymaz z dróg płciowych30,00
Wymaz z oka, ucha, skóry , rany ( posiew tlenowy)30,00
Posiew kału35,00
Wymaz z kanału szyjki macicy ( posiew tlenowy i beztlenowy)50,00
Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy)50,00
Posiew plwociny30,00
Norowirus50,00
Posiew krwi55,00
Badanie mikologiczne ( w kierunku grzybów drożdżopodobnych , pleśniowych i dermatofitów)30,00
Rotawirusy i Adenowirusy25,00
GBS20,00
Określenie stopnia czystości pochwy20,00
Clostridium difficile70,00


PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh alloprzeciwciała40,00
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh20,00
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh do trwałej ewidencji60,00
Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych u kobiety ciężarnej30,00
Karta grupy krwi – Krewkarta25,00

W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.

Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.