Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 8 października 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia reprezentowanym przez wiceministra Sławomira Gadomskiego, a SPZOZ w Działdowie reprezentowanym przez dyrektor Elżbietą Leżuchowską.

jpg
Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

jpg
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. (fot. Kamil Olszewski)

Całkowity koszt projektu to 417 000,00 zł, a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, przyznana przez Ministerstwo Zdrowia to 354 450,00 zł.

W ramach projektu, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Działdowie zakupione będą: defibrylator, respirator, aparat USG, 4 pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych i zestaw do trudnej intubacji. 

Celem nadrzędnym określonym dla projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania w ramach SOR w Działdowie. Natomiast cel bezpośredni projektu stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego SOR SPZOZ w Działdowie i na terenie jego oddziaływania.