Dyrekcja Szpitala


DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

lek. med. Ireneusz Weryk
Odpowiada za:

politykę szpitala oraz sprawne funkcjonowanie wszystkich podległych komórek organizacyjnych. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępca ds. Opieki Zdrowotnej, Z-ca ds. Techniczno-Administracyjnych, Z-ca ds. Pielęgniarstwa, ordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy sekcji, zakładów, poradni, pracownicy stanowisk samodzielnych oraz inni pracownicy, których praca zaliczona została do działalności podstawowej Szpitala.


Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

lek. Joanna Hensel

Odpowiada za:

 • nadzór nad realizacją i koordynowaniem zadań profilaktyczno-leczniczych Zakładu wyznaczonych przez Dyrektora, Organ Założycielski i wynikających z wymogów stawianych przez NFZ;
 • administracyjny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania komórek organizacyjnych działalności medycznej Zakładu w oparciu o obowiązujące akty normatywne;
 • w porozumieniu z Dyrektorem kształtowanie strategii działalności medycznej Zakładu w celu jak najbardziej racjonalnego wykorzystania potencjału placówki;
 • realizowanie ustalonego z Dyrektorem stylu zarządzania działalnością podstawową Zakładu.

Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podlegają bezpośrednio ordynatorzy oddziałów szpitalnych
i kierownicy komórek organizacyjnych działalności podstawowej.


Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

mgr inż. Grzegorz Żurawski

Odpowiada za:

pracę pionu techniczno-administracyjnego, do którego zaliczono następujące komórki organizacyjne:

 • Sekcja administracyjno-gospodarcza
 • Sekcja Techniczna
 • Dział Zaopatrzenia
 • Transport

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych administracyjnych komórek organizacyjnych.Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

mgr Mirosława Sokół


Odpowiada za:

zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu:

 • opieki pielęgniarskiej
 • pionu sanitarno-higienicznego
 • pionu epidemiologicznego

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa zapewnia sprawność w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz opiekunek medycznych i sanitariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki Zdrowotnej.