Dyrekcja Szpitala


DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

lek. med. Ireneusz Weryk
Odpowiada za:

politykę szpitala oraz sprawne funkcjonowanie wszystkich podległych komórek organizacyjnych. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępca ds. Opieki Zdrowotnej, Z-ca ds. Techniczno-Administracyjnych, Z-ca ds. Pielęgniarstwa, ordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy sekcji, zakładów, poradni, pracownicy stanowisk samodzielnych oraz inni pracownicy, których praca zaliczona została do działalności podstawowej Szpitala.


Pan Dyrektor w sprawach skarg i wniosków, przyjmuje interesantów
w godz. 12:00-14:00 we wtorki i czwartki.


Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie


mgr Anna KalinowskaOdpowiada za:

Pani Dyrektor w szczególności sprawuje nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych usług oraz możliwie najlepszych efektów ekonomicznych.


Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie

mgr inż. Krzysztof Deląg
Odpowiada za:

pracę pionu techniczno-administracyjnego, do którego zaliczono następujące komórki organizacyjne:

  • Sekcja administracyjno-gospodarcza
  • Sekcja Techniczna
  • Dział Zaopatrzenia
  • Transport

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych administracyjnych komórek organizacyjnych.Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

mgr Mirosława Sokół


Odpowiada za:

zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu:

  • opieki pielęgniarskiej
  • pionu sanitarno-higienicznego
  • pionu epidemiologicznego

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa zapewnia sprawność w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz opiekunek medycznych i sanitariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki Zdrowotnej.


Główny księgowy

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Jarosław Marciniak

Główny Księgowy organizuje, prowadzi i nadzoruje gospodarkę finansową i rachunkowość Szpitala

Radca Prawny / Rzecznik prasowy

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Joanna Mossakowska 

Pani Mecenas odpowiada za kompleksową obsługę prawną Szpitala. Ponadto jako rzecznik prasowy udziela wszelkich informacji na temat jednostki oraz odpowiada na publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne.