Pacjent, który otrzyma nieprawidłową receptę wystawioną przez lekarza/świadczeniodawcę, który podpisał umowę z W-M OW NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub umowę na refundację leków, powinien:

  1. zgłosić się do dyrektora danej placówki medycznej z wnioskiem o wystawienie recepty z należną refundacją,
  2. jeśli to okaże się nieskuteczne ? zgłosić się do wybranej placówki podanej poniżej, która w razie potrzeby może udzielić pacjentom porady lekarskiej zakończonej wystawieniem recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klikając na ten wiersz przejdziesz do strony internetowej z listą placówek