POIS.09.01.00-00-0086/16

jpg

Nowe lądowisko dla śmigłowców ratowniczych przy SPZOZ w Działdowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie wybudował nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycja została dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

jpg
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Wartość projektu to 898 739, 35 złotych, a kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 716 880, 95 złotych

Do realizacji wybrano najbardziej optymalny wariant inwestycji, zapewniający niskie koszty realizacji projektu, jak również niski koszt funkcjonowania lądowiska. Nowe lądowisko umożliwi operowanie zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym.
Lądowisko składa się ze strefy końcowego podejścia i startu – pole wzlotów (FATO) o wymiarach 25×25 metrów, wewnętrznej strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) o wymiarach 15×15 metrów oraz drogi technicznej zapewniającej dojazd do TLOF dla ambulansów i innych pojazdów służby ratowniczej.
Zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu lądowisk, obiekt wyposażono w oświetlenie nawigacyjne, składające się ze świateł krawędziowych strefy przyziemienia i wzlotu TLOF, świateł krawędziowych strefy końcowego podejścia i startu FATO, świateł podejścia oraz podświetlanego wskaźnika wiatru na dachu szpitala. Dodatkowo na dachu szpitala umieszczono latarnię lądowiskową, której zadaniem jest ułatwienie pilotom identyfikację i lokalizację lądowiska.

Wszystkie obiekty w obszarze lądowiska, stanowiące przeszkodę lotniczą, zostały oznakowane.  Budynek Szpitala i komin kotłowni znajdujące się w powierzchni ograniczającej bocznej zostały oznakowane pasami czerwonymi i białymi dla pory dziennej oraz światłami przeszkodowymi dla pory nocnej. Latarnie uliczne, wchodzące w płaszczyznę wznoszenia i podejścia, wymieniono na niższe, pomalowane naprzemiennie pasami czerwonymi i białymi.

Celem nadrzędnym, określonym dla projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. Natomiast cel bezpośredni dla niniejszego projektu stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Działdowie i na terenie jego oddziaływania. W wyniku realizacji projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie podniesie potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki i zapewnienie optymalnego poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów szpitala.

W dniu 10 maja dokonano odbioru robót budowlanych, a termin zakończenia projektu, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to dzień 30 czerwca 2017 roku.

http://www.spzoz-dzialdowo.pl/images/stories/pois_koniec/DSCN0187.jpg
http://www.spzoz-dzialdowo.pl/images/stories/pois_koniec/DSCN0213.jpg

POIS – ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

jpg

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępniła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po przejściu na stronę Serwisu Programu

Budowa lądowiska – kronika

jpg

Fotograficzna kronika budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego realizowanej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie”.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

http://www.spzoz-dzialdowo.pl/images/stories/ladowisko/DSCN0013.JPG
http://www.spzoz-dzialdowo.pl/images/stories/ladowisko/DSCN0027.JPG
http://www.spzoz-dzialdowo.pl/images/stories/ladowisko/DSCN0039.JPG
http://www.spzoz-dzialdowo.pl/images/stories/ladowisko/DSCN0116.JPG

Budowa lądowiska przyszpitalnego dla śmigłowców

„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie””
Projekt otrzymał dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


Opis projektu
Budowa lądowiska przyszpitalnego dla śmigłowców ratowniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Lądowisko składać się będzie ze strefy końcowego podejścia i startu – pole wzlotów, strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) oraz drogi technicznej zapewniającej dojazd do TLOF.

Celem nadrzędnym, określonym dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. Natomiast cel bezpośredni Projektu stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Działdowie i na terenie jego oddziaływania.

W wyniku realizacji Projektu SPZOZ w Działdowie podniesie potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki i zapewnienie optymalnego poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów szpitala. Nowe lądowisko dla śmigłowców ratowniczych umożliwi operowanie zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym.

Realizację Projektu zaplanowano na czas od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.